Godzina bez cienia, zapraszamy na wystawę!

W najbliższy piątek zapraszamy na wernisaż wystawy, której autorką jest Małgorzata Łuczyna, pt: „Godzina bez cienia” w cieszyńskim Domu Narodowym.

Print

Cień to najwierniejszy towarzysz, symboliczny warunek istnienia. Mówi się, że jest negatywem człowieka. Nieustannie uwikłany w grę z czasem: cień śledzi nas albo my śledzimy cień. Jest świadkiem przemijania, symbolizuje opozycyjne siły, jest złem i dobrem, mocną i słabą stroną, siedliskiem zła i znakiem duszy. Ambiwalentny i zmienny, nasycony znaczeniami, niedosłowny, nienamacalny.
Godzina bez cienia to chwila, ułamek sekundy, gra światła. Przyjmuje się, że jest to jedyny moment w ciągu dnia, w którym słońce ustawione jest w zenicie w taki sposób, że przedmioty i obiekty na powierzchni ziemi nie rzucają cienia. Chwila magiczna i jednocześnie zupełnie niemożliwa.

Godzina bez cienia, to wystawa, w której widz staje się „towarzyszem cienia”, biernym obserwatorem, graczem uwikłanym w cudzą grę. Znaczenia są odwrócone, role obsadzone nie tak, jak planowano. Cień odmierza czas. To gra pomiędzy światłem i przemijaniem, przeszłością i przyszłością. Teraźniejszość jest tylko „godziną bez cienia”.
[Małgorzata Łuczyna]