CINiBA Katowice – finisaż wystawy promującej książkę

„Obraz – między realnością a wirtualnością, refleksją a praktyką artystyczna” – publikacja wydana przez Zakład Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej Instytutu Sztuki w Cieszynie była przedmiotem spotkania w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.
Promocji książki towarzyszył finisaż wystawy fotografii i malarstwa w ramach której prezentowane były prace zawarte w publikacji.

 

DSC_1146
DSC_1110
DSC_1107
DSC_1132
DSC_1155
DSC_1123
DSC_1122
DSC_1125
DSC_1131
DSC_1159