książki

Literatura na zajęcia fotografii

Rosenblum Naomi, Historia fotografii światowej, Baturo, Bielsko-Biała, 2005.

Bartes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, KR, Warszawa 1996.

Sontag Susan, O fotografii, WAiF, Warszawa 1986.

Rouille Andre, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, 2007.

Hedgecoe Jon, Nowy podręcznik fotografii, Arkady, Warszawa 2007.

Trojan Anna, Ekspozycja – warsztaty fotograficzne, Helion, 2008.

Bucher Chris, Oświetlenie – warsztaty fotograficzne, Helion, 2008.

Wójcik Paweł, Kompozycja obrazu fotograficznego, Alter, 2008

Torsten Andreas Hoffmann, Sztuka czarno białej fotografii – od inspiracji do obrazu, 2009.

Hedgecoe Jon, Nowy podręcznik fotografii, 2007.

Tom Ang, Fotografia cyfrowa – podręcznik, 2002.